Thursday, 10 October 2013

PERIBAHASA


Buah masak tergantung tinggi: 
akan dijolok penggalah singkat, 
akan ditingkat batangnya licin.

maksudnya:
Tiada berdaya untuk mencapai (mengerjakan) sesuatu cita-cita yang tinggi atau pekerjaan yang sulit.
 sumber: Pusat Rujukan Persuratan Melayu @DBP 

No comments: